Steensma Even selecteert met hulp van L-IME een nieuw praktijkmanagementsysteem

System.FormatException: String "4646" is not a valid udi.
  at Umbraco.Core.Udi.ParseInternal(String s, Boolean tryParse, Boolean knownTypes, Udi& udi)
  at Umbraco.Core.Udi.Parse(String s)
  at System.Linq.Enumerable.WhereSelectArrayIterator`2.MoveNext()
  at System.Linq.Buffer`1..ctor(IEnumerable`1 source)
  at System.Linq.Enumerable.ToArray[TSource](IEnumerable`1 source)
  at Umbraco.Core.Models.PublishedContent.PublishedPropertyType.ConvertSourceToInter(IPublishedElement owner, Object source, Boolean preview)
  at System.Lazy`1.CreateValue()
  at System.Lazy`1.LazyInitValue()
  at Our.Umbraco.DocTypeGridEditor.Models.DetachedPublishedProperty.<.ctor>b__7_1()
  at System.Lazy`1.CreateValue()
  at System.Lazy`1.LazyInitValue()
  at Our.Umbraco.DocTypeGridEditor.Models.DetachedPublishedProperty.GetValue(String culture, String segment)
  at Umbraco.Web.PublishedPropertyExtension.Value[T](IPublishedProperty property, String culture, String segment, Fallback fallback, T defaultValue)
  at Umbraco.Web.PublishedElementExtensions.Value[T](IPublishedElement content, String alias, String culture, String segment, Fallback fallback, T defaultValue)
  at Lime.Core.Models.RoundImagePicker.get_RoundImage()
  at ASP._Page_Views_Partials_DTGE_grid_roundImagePicker_cshtml.Execute() in C:\home\site\wwwroot\Views\Partials\DTGE\grid_roundImagePicker.cshtml:line 4
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Web.Mvc.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at Our.Umbraco.DocTypeGridEditor.Web.Extensions.HtmlHelperExtensions.RenderDocTypeGridEditorItem(HtmlHelper helper, IPublishedElement content, String editorAlias, String viewPath, String previewViewPath, Boolean isPreview)
  at ASP._Page_app_plugins_doctypegrideditor_render_DocTypeGridEditor_cshtml.Execute() in C:\home\site\wwwroot\app_plugins\doctypegrideditor\render\DocTypeGridEditor.cshtml:line 28
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Web.Mvc.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_Base_cshtml.Execute() in C:\home\site\wwwroot\Views\Partials\grid\editors\Base.cshtml:line 20
Steensma Even is een nichekantoor gevestigd in het Groot Handelsgebouw in het hart van Rotterdam. Hier werken superspecialisten op het gebied van arbeidsrecht, medezeggenschapsrecht, pensioenrecht en privacyrecht. Zij maakten gebruik van een maatwerk praktijkmanagementsysteem en wilden de stap maken naar een breder inzetbaar programma, waarbij ook het verwerken van e-mail gefaciliteerd werd en waarbij plaatsonafhankelijk werken eenvoudig zou worden. Een overstap naar de cloud dus. 
Vlak voor de Corona-uitbraak in Nederland stapten zij over naar Advocaat Centraal.  

Alexander Steenma vertelt: bij de keuze voor een nieuw administratief systeem voor ons kantoor met 9 gebruikers hebben wij ons laten adviseren door Eva Peeters van L-IME. Dat raad ik iedereen aan, want er zijn veel aanbieders die veel beloven, terwijl de verschillen in de systemen groot en relevant zijn, afhankelijk van het type kantoor en praktijk.   

Wat geweldig is aan L-IME is dat zij de veel gebruikte systemen van haver tot gort kennen, vooral ook de gebruiksvriendelijkheid ervan en het serviceniveau van de aanbieders in de dagelijkse praktijk.  

Na een efficiënte inventarisatie kwam Eva al snel met een shortlist en een helder overzicht van de voor- en nadelen van de verschillende systemen die het beste bij ons pasten. Zij was ook bij de gesprekken met de shortlist-partijen aanwezig en hielp ons door de mooie presentaties heen met het stellen van de juiste vragen. Zo kwamen wij uit bij een systeem dat geweldig werkt en goed bij ons past. 

De inzet van L-IME heeft ons veel tijd bespaard en ons een mooi systeem bezorgd!